Login

Signup

AYRIMCILIKLA MÜCADELE

Date: 5 April 2021
featured-image

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Genel Merkezi olarak, Almanya´da insanlarımıza hizmet veren 904 derneği bir çatı altında temsil etmekteyiz. 817 Cami derneğimiz ile Almanya’nın en büyük dini cemaatine sahibiz. Organizasyon olarak misyonumuz, Müslümanlara ibadet edebileceği yer ve imkanları hazırlamak, uyum ile ilgili proje ve aktiviteler sunmak, sosyal ve kültürel alanlarda çalışmalar yapmak, herkese aynı mesafede yaklaşarak, semavi dinlerin diğer temsilcilerine karşı açık ve dostane ilişkilerini her alanda devam ettirmektir.

Temel İlkelerimiz

DİTİB’in temel ilkeleri, dinin doğru ve bilimsel sonuçlarına dayanan ahlaki kurallardan beslenir. Müslümanlar asırlar boyunca kolay anlaşılır ve irfanı temel alan İslam inancı sayesinde, günümüz beynelmilel insan hakları ve insanlık değerleri ile neredeyse birebir uyuşan manevi ve vicdani bir hayat yaşayabilmişlerdir. İslam’ın mukaddes kitabı Kur’an-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin sünneti, bu değerleri ve davranışları dini ve İslami düşünce ve davranışın merkezine oturtmuştur. Bu kapsayıcı dini temel ilkelerden etkilenen Müslümanlar, zengin, dini, felsefi, bilimsel, insani ve kültürel bir mirasa sahiptir.

Mahalli dernekleri ve Eyalet Birlikleri ile DİTİB, yüksek ahlaki ve vicdani kriterleri yerine getiren bu İslami dünya görüşü temelinde faaliyetlerini sürdürür. Buna dayalı olarak çalışan DİTİB, kamu yararına ve sosyal hizmetlere odaklı olarak çalışır ve ferdin hürriyetini dikkate almayan ve insan haklarını zedeleyen her türlü şiddeti kararlılıkla ret eder ve cinslerin eşitliği ilkesine inanır.

DİTİB hem kendi içinde hem de diğer din sahipleriyle birlikteliğe, saygıya, hoşgörüye, incitmemeye ve dayanışmaya değer verir. Bu temel dini ve sosyal hizmet prensipleri sadece İslami değil, aynı zamanda hür demokratik değerlerdir de.

Bu nedenle DİTİB her türlü ırkçılığı, yabancı düşmanlığını ve ayrımcılığı kararlılıkla ret eder ve kurduğu „Dışlama ve Ayrımcılığa Karşı Daire“ ile önemli bir katkı sağlar.

Neler Yapıyoruz?

DİTİB, temsil ettiği kitle itibariyle, çoğunluğu Türkler olmak üzere, her milliyetten ve her yaştan insana dini, sosyal ve eğitim alanlarında hizmet sunmaktadır. Çalışmalarımız gençlere, yaşlılara, hanımlara ve uyum ihtiyacı olan tüm göçmenlere yöneliktir. Kapımız sadece Türk veya Müslüman kardeşlerimize değil, bizden hizmet almak isteyen herkese açıktır.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği`nin  başlıklar halinde amaç ve gayeleri şunlardır:

 • Dini Faaliyetleri gerçekleştirmek, desteklemek ve bizzat  icra etmek,
 • Diğer din mensupları ile diyalog ve iyi ilişkiler kurmak,
 • Cemaatimizin öz kültürüne hakim olarak ve bunu unutmadan yaşamasını desteklemek,
 • Ayrı din ve kültürden olan insanların bir arada, karşılıklı hoşgörü içerisinde yaşamalarını desteklemek,
 • Burada yaşayan cemaatimize sosyal danışmanlık hizmetleri sunmak,
 • Almanya genelinde bağlı cemiyetlerimizin dini, kültürel ve sosyal faaliyetlerini koordine etmek,
 • Bağlı cemiyetlerimizin uyum ile ilgili faaliyetlerini organize etmek,
 • Göçmen durumunda olan ve lisan eksikliği bulunanların lisan öğrenmelerini desteklemek,
 • Almanya genelinde Müslümanların ibadet edebilmeleri için cami ve ibadethaneler temin etmek,
 • Gençlik ve spor hizmetlerini desteklemek,
 • Yaşlı ve muhtaçları desteklemek,
 • Eğitim ve ilmi çalışmaları desteklemek,
 • Doğal afet mağdurlarını yardım kampanyaları yapmak suretiyle desteklemek,
 • Hacca gitmek isteyenlere yardımcı olmak,
 • Bağlı derneklerimizin hizmet içi eğitimini sağlamak,
 • Kadın kollarını ve kadınlarımızın çalışmalarını desteklemek,
 • Cenazelerin dini vecibelerini yerine getirmek,
 • Telefon ile dini sorulara cevap vermek,
 • Dini konularda bilirkişi sıfatıyla fetva vermek,