Selamet Gecesi: Leyle-i Kadir (Cuma Hutbesi 08.06.2018)

Selamet Gecesi: Leyle-i Kadir (Cuma Hutbesi 08.06.2018)

Değerli kardeşlerim! Rahmet ve mağfiret mevsimi olan; bereketiyle evlerimize, mağfiretiyle gönüllerimize misafir olan onbir ayın sultanı, Kur’an ayı Ramazan-ı Şerif’in son haftasına girmiş bulunuyoruz. Allah Rasûlu’nun ifadeleriyle, değerlendirildiği takdirde “cehennemden kurtuluşa vesile olacak” olan bu kıymetli zaman diliminde kulluk ve taatte kararlı bir gayret ve sebat içerisinde olmak, bizlere cenneti kazandıracak paha biçilmez bir imkân […]

All Sermons

1-Fatiha Suresi

Nunc sit amet placerat

Release Date
12-01-2018

Download

Itunes

SoundCloud

Değerli kardeşlerim!

Rahmet ve mağfiret mevsimi olan; bereketiyle evlerimize, mağfiretiyle gönüllerimize misafir olan onbir ayın sultanı, Kur’an ayı Ramazan-ı Şerif’in son haftasına girmiş bulunuyoruz.

Allah Rasûlu’nun ifadeleriyle, değerlendirildiği takdirde “cehennemden kurtuluşa vesile olacak” olan bu kıymetli zaman diliminde kulluk ve taatte kararlı bir gayret ve sebat içerisinde olmak, bizlere cenneti kazandıracak paha biçilmez bir imkân ve fırsat sunacaktır. Bu, öyle büyük bir fırsattır ki, içerisinde ömre bedel bir geceyi, bin aydan daha hayırlı bir geceyi yani Kadir Gecesi’ ni barındıran bir fırsat..

Kıymetli Müslümanlar!

Önümüzdeki Pazar gününü Pazartesi’ye bağlayan gece Kadir Gecesi’dir. Bu geceyle ilgili Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyuruyor: “Şüphesiz, Kur’an’ı biz Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen nerden bilebilirsin? Kadir gecesi, bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, fecrin doğuşuna kadar bir esenliktir.”1

Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.) de bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmaktadır: “İnanarak ve sevabını Allah’tan umarak Kadir Gecesi’ ni ihya edenin geçmiş günahları affolunur.”2

Kardeşlerim!

Rabbimiz, hikmeti ve kullarına olan rahmeti gereği, bazı şeyleri bazı şeylerin içerisinde gizlemiştir. Örneğin, en yüce ismini esmâü’l-hüsnâ içinde, dualara icabet saatini Cuma gününün içinde, rızasını taatler içinde, gazabını günahlar içinde gizlemiştir.

Kadir gecesini de Ramazan ayının son on günü içinde gizlemiştir ki bizler, bu gecelerin tümünü “Kadir Gecesi olabilir” düşüncesiyle dua, ibadet ve tevbe ile değerlendirelim. Şüphesiz bu kutsi arayışlar bizi manevi lütuflara götürecek ve yalnızca arayanların bulacağı güzelliklere nail olmamıza vesile olacaktır. Böylece bir kısmımızın belki de bir daha kavuşamayacağı Ramazan gecelerini israf ve fani ömrümüzü heba etmemiş olacağız.

Aziz Kardeşlerim!

Zaman ve mekânlar, kendilerinde meydana gelen büyük ve önemli olaylarla değer kazanırlar. Kadir Gecesi bu bakımdan hiçbir geceye nasip olmayan kutsi ve olağanüstü bir olayın meydana geldiği bir gecedir. Çünkü bu gecede Allah Teâla’ nın insanlığa gönderdiği son mesajı olan Kur’an-ı Kerim inmeye başlamıştır. Kadir gecesi Kur’an’ a dikkat çekmek içindir. Bu gece Kur’an sayesinde gecelerin sultanı olduğu gibi, yüce kitabımızı hidayet rehberi bilen insan da varlık âlemine sultan olur. O halde bu geceyi, bin aydan daha hayırlı kılan Kur’an’ a yönelmek için bir milat kabul etmeliyiz.

Kardeşlerim!

Bu gece yapılabilecek ibadetlerin en başında Allah’tan af ve mağfiret dilemek gelir. Günahlarımız için Allah’tan samimi bir kalple af dilemeli, gelecekte her türlü günahtan uzak kalacağımıza karar vermeli, bunun için Allah’tan yardım istemeliyiz. Kul hakkına riayet etmeli, kardeşlerimizle helalleşme cihetine gitmeliyiz. Sadece kendimiz için değil, aile, akraba çevremiz, tüm İslam âlemi ve insanlık için yeryüzünde barış, adalet ve iyiliğin hakim kılınması adına dua etmeliyiz.

Ve en önemlisi Allah Rasûlü’ nün öğrettiği şu özlü duayı bu gün ve gecelerde hiç dilimizden düşürmemeliyiz: “Allah’ ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affeyle.”3

Son olarak, şayet henüz vermemişsek zekât ve fitrelerimizi DITIB camii din görevlilerine makbuz mukabilinde verebileceğimizi hatırlatıyor ve Cenab-ı Hakk’ a şu niyazda bulunmak istiyorum:

Yâ Rab, şu muazzam Ramazân hürmetine,

Kaldır aradan birliğimize engel ne ise.

Yâ Rab, şu asırlarca süren tefrikadan

Artık ezilip düşmesin ümmet ye’se4

Amin

Mahmut Kervan
Rheinfelden DİTİB Camii Din Görevlisi

1 Kadir suresi, 97/1-5
2 Sahih-i Müslim, İtikaf, 8
3 Tirmizî, Deavât, 84
4 Safahat, Mehmet Akif Ersoy