Login

Signup

featured-image

DİTİB Kocatepe Camii Moers Kadın Kolları

Derneğimizin kuruluşundan beri cemiyetimizin kadınları dernek faaliyetlerinde çok etkin bir rol oynamaktadırlar.

Unutmayın: Güçlü Kadın, Güçlü Toplum demektir!

Camimiz, kadınlarımızın sosyal yaşamda ve derneklerimizin faaliyetlerinde daha fazla yer almaları teşvik ve tavsiye etmektedir.

Derneğimiz, kuruluşundan beri bayanlara yönelik düzenli olarak dini sohbetler düzenlemektedir. Bununla birlikte birçok etkinliğimiz bulunmaktadır:

 • Dinler ve kültürler arası toplantılar.
 • Bilgilendirme toplantıları, seminerler, paneller, konferanslar.
 • Derneklerin faaliyetlerine katkı amaçlı panayır, bahar şenliği gibi değişik etkinliklerin düzenlenmesi.
 • Aile içi problemler için danışmanlık.
 • Almanya’ya yeni gelen bayanlar için danışmanlık.
 • Almanca kursu, psikoloji gibi değişik bir çok eğitim öğretim faaliyetleri.
 • Her cuma camimize katkı amaçlı lahmacun satışı.
 • Ayda bir kahvaltı buluşması.
 • Bayanlara özel eğlenceler.
 • El işi ve el sanatları.
 • Kültür gezileri.
 • Huzurevi ve sosyal ziyaretler.
 • Koruyucu Aile çalışmaları.
 • Kur’an-ı Kerim okumayı öğrenme, tecvid dersleri ile birlikte siyer ve tefsir dersleri.
 • Yemek kursları.
 • Çocuk bakım yardımları.

 

KADIN KOLLARI BAŞKANININ GÖREVLERİ
1. Camimizi ve derneğimizin Kadın Kollarını gerektiğinde resmi kurum ve kuruluşlarda temsil eder.
2. Kadın Kolları üst düzey görevlileri ve üyeleri ile ayda birden az olmamak üzere toplantı düzenler.
3. Kadın Kollarını, Kadın Kolları tüzüğü doğrultusunda korur ve gözetir.
4. Kadın Kollarının gelir ve giderlerini, derneğimizin Yönetim Kurulu’nun öngördüğü şekilde, üst düzey görevlileri ve üyeleri yardımı ile yönetir.
5. Kadın Kollarına bağlı tüm görevlilerin ve komisyonların çalışmalarını denetler.
6. Kadın Kolları faaliyetlerinin tüzük ve yönetmeliklere uygun bir şekilde yürütülmesini sağlar.
7. Kadın Kolları alt komisyonlarını denetler, onları ayda bir olmak üzere komisyon toplantısına çağırır ve projelerini inceler.
8. Kadın Kolları çalışmalarında kendisine verilen görevleri yerine getirir.
9. Bölge toplantılarına katılır veya katılacak olanları belirler.

 

KADIN KOLLARI BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREVLERİ
1. Kadın Kolları Başkanına görevinde yardımcı olur.
2. Başkanın bulunmadığı toplantılarda bulunur ve başkanlık yapar.
3. Kadın Kolları çalışmalarında kendisine verilen görevleri yerine getirir.

 

KADIN KOLLARI MUHASİP GÖREVLERİ
1. Mali kararları takip eder ve tutanağını hazırlar ve dosyalar.
2. Kadın kollarının tüm gelir ve giderlerin tutanağını hazırlar ve dosyalar.
3. Kadın Kollarının faaliyetlerinin mali işlemlerini ve yükümlülüklerini takip eder, tutanağını hazırlar, dosyalar ve kadın kollarını bu konuda bilgilendirir.
4. Kadın Kollarının yapacakları projelerin mali bütçesini çıkarır ve bilgilendirir.
5. Tutanak, gider belgeleri gibi mali belgelerin takibini ve güvenliğini sağlar.
6. Faaliyet dönemi muhasebe raporunu hazırlar ve kadın kolları üst düzey görevlilerin ve üyelerin bilgisine sunar.
7. Altı ayda bir olmak üzere, Kadın Kollarının mali raporlarını, Kadın Kolları toplantısında, dernek yönetiminin ve diğer Kadın Kolları görevlilerinin bilgisine sunar.
8. Kadın Kolları çalışmalarında kendisine verilen görevleri yerine getirir.

 

ÜYELERİN GÖREVLERİ
1. Üyeler toplantılara katılır, yeni projeler sunar ve verilecek kararlarda fikir beyan eder.
2. Üyeler, yapılan tüm faaliyetlerde aktif görev alır.
3. Kadın Kolları çalışmalarında kendisine verilen görevleri yerine
getirir.

 

TOPLANTI
1. Kadın Kolları düzenli olarak toplantı yapar.
2. Kadın Kollarının tamamı toplantıya katılır.
3. Diğer yardımcı bayanlarda toplantılara gerekirse katılır.
4. Cami Yönetiminden toplantılara katılan olabilir.
5. Din görevlisi toplantılara katılabilir.
6. Alınan olumlu veya olumsuz tüm kararlar toplantı tutanağına yazılır ve imzalanır.
7. Kadın Kolları tarafından alınan kararlar yönetimin onayından geçer.
8. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan veya onaylanmayan toplantı belgeleri arşivlenenir. (Kayıt altında tutulur.)

 

DİĞER YARDIMCILARIN GÖREVLERİ
1. Diğer yardımcılar, üst düzey ve üyelerin verdiği vazifeleri uygun olarak yerine getirir. (Bu vazifelendirmenin, yeteneklere göre tertip edilmesi tavsiye edilir.)
2. Diğer yardımcılar, yapılan tüm faaliyetlerde aktif görev alır.
3. Diğer yardımcılar, programlara aktif olarak katılır.

 

ÇALIŞMA GRUPLARININ GÖREVLERİ

1. YENİ PROJELER ÇALIŞMA GRUBU
 Cami gelirini arttıracak var olan projeler geliştirir ve yeni projeler oluşturur.
 Bu grup, diğer ülke içi ve ülke dışı kadın kollarının faaliyetlerini yakından takip eder.
 Bu gruba dahil olanlar, Türkiye, Almanya ve Avrupa gündemini
yakından takip eder.
 Bu gruba dahil olanlar, diğer ülke içi ve ülke dışı kadın
kolları ve diğer sivil toplum örgütleri ile iletişimde olur.
 Bu gruba dahil olanlar, gerekirse diğer grup üyelerine yeni
projeler sunabilir veya onların geliştirmek istedikleri
projelerinde yardımcı olabilir.
 Bu grup, yeni projelerini toplantılarda yazılı ve sözlü bir
şekilde, üst düzey görevlilere sunar.

 

2. KÜLTÜR VE EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU
 Cami içi çeşitli Kültür ve Eğitim kursları oluşturur ve düzenler. (Elişi, yemek, Almanca kursları gibi…)
 Bu grup, Kültür ve Eğitim projeleri geliştirir ve Kadın Kolları üst düzey görevlilerin onayına sunar. Onaydan geçen proje, camii yönetiminin izni dâhilinde gerçekleştirilir.

 

3. DİNİ VE MİLLİ BAYRAMLARDA PROGRAM ORGANİZASYON
ÇALIŞMA GRUBU (Bu Grup, Din Görevlileri İle Ortak Çalışır.)
 Bu grup, Dini ve Milli Bayramlarda caminin Din görevlisi ile ortak program hazırlar ve Din görevlisine yardımcı olur.
 Bu günlerde gerektiğinde diğer gruplara da görevler verilir.

 

4. ALMANLARLA SOSYAL VE KÜLTÜREL ÇALIŞMA GRUBU
 Almanlarla (cami etrafındaki Alman komşular, belediye, siyasetçiler, diğer halk kuruluşları gibi) cami adına, iletişim kurar, gerektiğinde onlarla birlikte
organizasyonlar yapar.
 Bu grup, Almanlar ile sosyal ve kültürel projeler geliştirir ve Kadın Kolları üst düzey görevlilerin onayına sunar. Onaydan geçen proje, cami yönetiminin izni dâhilinde gerçekleştirilir.
 Camiyi ziyaretine gelen Almanları camiyi gezdirir ve soruların cevaplanmasında Din Görevlisine yardımcı olur.
 Bu gruba dahil olan bayanların sosyal olmalarının yanı sıra, Almancayı iyi biliyor olmaları gerekir.

5. GEZİ VE SOSYAL AKTİVİTELER ÇALIŞMA GRUBU
 Yurt içi ve dışına kültürel geziler düzenler.
 Kadın Kolları için çeşitli spor faaliyetleri düzenler.
 Bayanlara özel eğlence günleri düzenler.
 Piknik programları düzenler.
 Bu günlerde gerektiğinde diğer gruplara görevler verebilir.

6. ETKİNLİK ÇALIŞMA GRUBU
 Panayırlarda, bahar şenliklerinde ve benzeri programlarda satışı yapılacak ürünlerin listesini yapar ve alınacak malzemelerin listesini hazırlar. Bu listeyi alışveriş grubuna verir.
 Etkinlik yapılacak yeri düzenler. Örneğin: Masaları, sandalyeleri ve gerekirse çadırları ayarlar. Etkinlik afişlerini hazırlar, dağıtır ve reklamını yapar.
 Etkinlik günü gerekirse satış grubuna yardım eder.

7. ALIŞVERİŞ ÇALIŞMA GRUBU
 Camiye gelir getirmesi için yapılacak ürünlerinin malzemelerini satın alır.
 Bu grup, alışverişlerinde mümkün olduğunca toptan ve hesaplı alışveriş yapar.
 Etkinlik Çalışma Grubu’nun hazırladığı listedeki malzemeleri,
zamanında alır ve hazır eder.
 Tüm bunların faturalarını kadın kolları muhasibine verir.

8. SATIŞ ÇALIŞMA GRUBU (Bu gruba dahil olanların satış görevinde tecrübeli kişilerin olması tercih edilmelidir.)
 Kermes, fuar, bahar şenliği, panayır gibi satış gerektiren faaliyetlerde, stantlarda satış görevini üstlenir.
 Elde edilen geliri yazıya geçirip kadın kolları muhasibine teslim eder.
 Bu grupta olmayanların, çok gerekmedikçe satış yapmamaları önerilir. Satış grubundaki görevliler, satış günü özel kıyafetler giymeli veya görevli olduğunu gösterecek görevli kartları takmalıdır.

9. İLETİŞİM ÇALIŞMA GRUBU
 Bu grup, kadın kollarına ait Facebook ve benzeri sosyal medyalarda sayfa
sorumlusudur. Buradan faaliyetleri ve duyuruları yayınlar.
 Kadın Kolları arasında gerek telefon açarak, gerek WhatsApp grupları ve eposta üzerinden duyuruları yapar.
 Kadın Kollarına ait mail adresini takip eder, gelen önemli eposatları toplantı yaparak duyurur.

10. AİLE ÇALIŞMA GRUBU
 Aile huzuru ile ilgili projeler geliştirir ve Kadın Kolları toplantısında sunar.
 Bu grup, cami halkından veya yakın çevrelerinde bulunan sorunlu aileleri (maddi sıkıntı, hastalık, boşanma gibi…) tespit eder ve onlara yol gösterir. (Örneğin, DİTİB Aile Danışma hattına, ev doktoruna veya psikoloğa
yönlendirir.)

J. ÇALIŞMA GRUPLARININ FAYDALARI VE DİKKAT EDİLMESİ
GEREKENLER
 Gruplara ayrılmanın asıl amacı, bayanların sosyalleşmelerine katkı sağlamak ve yeteneklerini ortaya çıkarmalarına destek olmaktır.
 Gruplara ayrılan Kadın Kolları, programlı bir şekilde faaliyetlerini gerçekleştirir.
 Kadın Kolları gruplara ayrıldığında, üst düzey görevlilerin yeni projelere daha çok enerjileri ve zamanları kalır.
 Gruplar oluşturulurken, görev almak isteyen bayanların yetenekleri göz önünde bulundurulması önerilir.
 Üst düzey görevliler ve üyeler de gruplarda yer alabilir. (Tercihen gruplarda görev almamaları daha uygundur.)
 Bu gruplar, gerektiğinde bir program oluşturarak birlikte çalışırlar.
 Gerekirse Kadın Kolları ihtiyaca göre farklı bir grup oluşturabilir.
 Grupların ayda bir Grup Toplantısı yapmaları önerilir.
 Cami temizliği, program ikramlıkları, satış için yiyeceklerin hazırlanması gibi hizmetlerde gruplar birlikte görev almalıdır.

K. KADIN KOLLARI FAALİYET ÖRNEKLERİ

1. SOSYAL FAALİYETLER
 Kadın Kollarına kahvaltı günleri düzenler.
 Camiye/derneğe gelir getirici etkinlikler düzenler.
 Kadın Kollarına yurt içi ve yurt dışı geziler düzenler.
 Kadın Kollarına ait spor etkinlikleri düzenler.
 Borçlu Camilerin Kadın Kollarına maddi ve manevi destek sağlar.

2. EĞİTİM FAALİYETLERİ
 Konferans, seminer gibi eğitici programlar düzenler.
 Kadın Kollarına özel kurslar düzenler.
 Bay/bayan din görevlisi ile dini sohbetler düzenler.
 Gençlik Kollarına yardımcı olur.
 “Ana Dil Türkçe” kampanyaları düzenleyerek, gençlerin
ve çocukların Türkçelerini geliştirmelerine destek olur.
 Bayanlar için “KİTAP OKUMA GÜNLERİ” düzenler.

3. KÜLTÜREL ve DİNİ FAALİYETLER
 Kadın Kolları, önemli haftalarda mevcut din görevlilerine yardım eder.
 Kadın Kolları Kandil Günleri Programlarında, Din görevlisine yardım eder.
 Kadın Kolları İftar Programlarında, Din görevlisine yardım eder.
 Kadın Kolları Dini Bayramlarda gerçekleştirilen programlarda, Din görevlisine yardım eder.
 Kadın Kolları, yardımcı eğitmen yetiştirmesinde Din Görevlisine destek olur.

4. KADIN KOLLARI ZİYARETLERİ
 Kadın Kolları, yeni doğan bebekler için ziyaret gerçekleştirir.
 Huzur evleri ziyaret edilir.
 Almanya’da bulunan Müslüman mezarlıkları ziyaret edilir.
 Cenaze evine grup ziyaretleri gerçekleştirilir.
 Cami adına çocuk esirgeme kurumuna grup ziyareti gerçekleştirilir.
 Kadın Kolları, Cami halkından evlenecek olan yeni çiftler için program düzenler.
 Kadın Kolları, yakın camilerde düzenlenen faaliyetlere mümkün mertebe katılmaya çalışır.

L. KADIN KOLLARI GÖREVLERİNİ VE FAALİYETLERİNİ GELİŞTİRME
 Kadın Kolları toplantılarının ve faaliyetlerinin raporlarını yazılı ve (mümkünse) resimli bir şekilde tutmaları, her yıl sonu tüm raporları tekrar gözden geçirdikten sonra yeni yılın programını yapmaları gerekir.
 Kadın Kolları ve kadın cemiyeti, mümkünse üç ayda bir, cami içi hizmetin önemi hakkında vaaz dinlemeleri gerekir.
 Kadın Kolları, İslam Tarihi’nde adı geçen önemli Mü’mine Kadınlar hakkında din görevlilerinden bilgi almaları gerekir.
 Kadın Kolları, ülke içi ve ülke dışı kadın kollarının faaliyetlerini, internet üzerinden takip etmeleri ve yeni projeler geliştirmeleri gerekir.
 Kadın Kolları, DİTİB’in faaliyetlerini www.ditib.de adresinden takip etmeleri gerekir.

M. RAPOR TUTMANIN FAYDALARI
1. Faaliyet Raporları tutmanın faydaları (Bu raporu sekreter tutar):
 Yeni faaliyetler yapılacağı zaman, eski faaliyet raporları incelenir ve yeni faaliyetlerde aynı hatalar yapılmaz.
 Başarısız projeler tekrarlanmaz.
 Yeni projeler geliştirilmesinde faydalı olur.

2. Toplantı raporları tutmanın faydaları (Bu raporu sekreter tutar):
 Önceki toplantının kararları tekrar gündeme gelir.
 Böylece eski konular sık sık gündeme gelmez, yeni projeler hızlı oluşur.
 Görev dağılımlarında karışıklık olmaz.
 Cami yönetim kuruluna yıllık raporlar sunularak, kadın kollarının bütün çalışmaları ortaya konur ve karşılıklı güven sağlanır.
3. Muhasip raporları tutmanın faydaları: (Bu raporu muhasip tutar)
 Kadın Kolları tüm faaliyetlerinin gelir ve gider raporlarının tutulması ve bu raporların Kadın Kollarında görevli olan tüm görevlilere sunulması, Kadın Kolları içinde güven oluşturur.
 Oluşan güven sayesinde motivasyon artar ve gelirin yükselmesini sağlar.
 Tabii ki sadece Kadın Kolları değil, Cami yönetimi ve Cami cemaati ile olan güveni sağlamlaştırır.

N. PRENSİPLER
 DİTİB’in yapısına ve misyonuna yakışmayacak iş ve eylemlerden uzak durmak.
 Her türlü siyasi faaliyetten uzak kalmak.
 Her türlü faaliyet hakkında Cami Yönetimine haber vermek.

O. BÖLGE TOPLANTILARI

1. AMACI:
 Yeni projelerin geliştirebilmesi,
 Sorunların çözümünde fikir alınması,
 Örnek çalışmaların başlatılması,
 Tecrübelerin paylaşılması,
 Faaliyetler üzerine istişare yapılması,

2. BÖLGELER: Bölge toplantıları, Moers’ün her mahallesinde ve köylerinde gerçekleştirilecektir.

3. ÖRNEK PROGRAM: Toplantı öncesi gündem ve konuşmacılar belirlenir, program oluşturulur. (Lütfen programa o günün namaz saatlerini eklemeyi unutmayın!)

ÖRNEK BİR PROGRAM:
12.30 Açılış Konuşması (Ev sahibi Camiinden)
13.00 Öğlen Namazı
13.20 Kuran-ı Kerim Tilaveti
13.30 Slayt Gösterisi (Ev sahibi Camii Tarihi – Kadın Kolları Faaliyetleri)
13.45 Bölge Temsilcisi (Gündem Maddeleri)
14.00 Bölge Temsilcisi (Yeni Projeler)
14:15 Bölge Temsilci Yardımcısı Konuşma (Bölge Kadın Kolları Faaliyetleri)
14.20 İkindi Namazı
14:30 Kadın Kolları izlenimlerin paylaşımı
15:00 Kapanış

4. TOPLANTI TARİHLERİ
Bölge toplantıları yılda üç defa camide yapılır. Çok önemli bir sorun olmadıkça bu toplantılar ertelenmez. Kadın Kolları bu toplantılara göre programlarını düzenler.
 Şubatın ilk Pazar günü
 Mayısın ilk Pazar günü
 Kasımın ilk Pazar günü

5. BÖLGE TEMSİLCİSİNİN GÖREVLERİ
 Yardımcı ve sekreter ile birlikte toplantı gündemi belirler ve bu doğrultuda programı hazırlar.
 Bölge toplantı tarihi WhatsApp ve Facebook üzerinden en az üç hafta önce duyurur.
 Toplantıya bir hafta kala WhatsApp ve Facebook üzerinden hatırlatma yapar.
 Bölge toplantısına katılacak kadın kollarına toplantı gündem maddelerinin yer aldığı toplantı programını ve bir önceki toplantı tutanağını ve en az üç hafta önceden SMM ve eposta yoluyla duyurur.
 Bölge toplantılarını yönetir.
 DİTİB Kadın ve Aile Komisyonu ile irtibat halinde olur, toplantı rapor ve tutanaklarını iletir.

6. YARDIMCININ GÖREVLERİ
 Bölge Temsilcisine görevinde yardımcı olur.
 Bölge Temsilcisinin bulunmadığı toplantılarda bulunur ve başkanlık yapar.

7. SEKRETERİN GÖREVLERİ
 Bölge toplantılarında gerekli maddeleri yazarak toplantıların tutanağını oluşturur.
 Bölge toplantılarda dilek ve temennileri not alır.
 Oluşturduğu tüm kayıtları dosyalar ve muhafaza eder.

BÖLGE TOPLANTISI KURALLARI
1) Yapılan program, Bölge temsilcileri tarafından kadın kollarına
hem WhatsApp hem de eposta yolu ile bildirilir. Gerekirse telefonla ulaşılır.
2) Toplantılara mümkünse 12.30’da başlanır ve mümkün olduğunca kısa sürede bitirilir.
3) Gündem maddeleri okunduktan sonra, toplantıya başlanır. Mümkünse gündem maddeleri fotokopi halinde verilir.
4) Mümkünse bu toplantılarda bayan din görevlisi bulundurulabilir. (Toplantı tarihi bir ay önceden bayan din görevlisine bildirilmelidir.)
5) Bölge toplantısına katılacak olan kadın kolları, bölge toplantısına katılmadan önce, kendi cami kadın kolları ile istişare etmeli ve ortaya çıkan düşünceler (yeni projeler veya var olan sorunlar gibi) not alınarak bölge toplantısında dile getirilmelidir. Kadın Kolları, bölge toplantılarında kendi
camilerini temsil ettiklerinin bilincinde olmalıdır.
6) Toplantılarda boşa zaman geçirecek konuşmalardan sakınılmalı, gündem maddelerine odaklanılmalıdır.
7) Bölge temsilcisi ve konuşmacı konuşurken, dinleyenler düşündükleri soruları not almalıdır. Alınan notlar, programda yer alan “Kadın Kolları izlenimlerin paylaşımı” bölümünde sorulmalı ve konuşulmalıdır. Bunun dışında, toplantı esnasında söz almak için sık sık el kaldırarak konuşmaların
arasına girilmemesi rica olunur.
8) Toplantıya katılan herkesin önünde mutlaka kalem ve kağıt olmalıdır.
9) Toplantılarda mümkünse bir kişi konuların dağılmasını engellemek, sükuneti sağlamak ve süreyi takip etmek üzere görevlendirilmelidir.
10) Bölge temsilcisi veya yardımcısı veya sekreter, toplantı kurallarından 6-7-8-9-10’uncu maddeler, toplantılara başlamadan önce mutlaka herkesin duyacağı bir şekilde okumalıdır.