Login

Signup

Moers Meerbeck DİTİB Kocatepe Camii, 1986 yılında Alman Dernek Yasası dahilinde tescil edilmiştir. Cami Derneği, altmışlı yıllarda işçi göçü sebebiyle Almanya’ya gelen Türkler tarafından dini vecibelerini yerine getirebilmek için DİTİB çatısı altında kurulmuştur. Derneğin ana amacı Moers ve çevresindeki Müslümanlara İslamiyet’i yaşamaya ve tatbik etmeye mekan ve imkan sağlamaktır. Kültür, sosyal ve eğitim alanlarında faaliyetler düzenlemek, Moers şehrindeki Sivil Toplum ve Kamu Kuruluşları ile birlikte umuma faydalı program ve etkinlikler gerçekleştirmek.
Tüzüğümüz Alman Dernekler Yasasına uygun olarak hazırlanmış “Umuma Yararlı Dernek” statüsünde, kurumlar vergisinden muaf, aidat ve bağış alma hakkına sahiptir.

Din, dil, ırk, cinsiyet ve siyasi görüşe bakmadan herkese eşit yaklaşmaktayız. Alman yasalarına ve evrensel değerlere saygı duyan herkese kapılarımız sonuna kadar açıktır.

ARCHITEKT: Lorber PAUL
https://lorberpaul.de/diyanet-moschee/

WETTBEWERB: 2004, 1. Preis

FERTIGSTELLUNG: 2008

NUTZFLÄCHE: 736 qm

GESCHOSSFLÄCHE: 1.220 qm

Durch den Zuzug von Gastarbeitern seit den 1960er Jahren hat die Stadt Moers einen nennenswerten Anteil Bürger islamischen Glaubens. Im Ortsteil Meerbeck wurde von der „DITIB Türkisch-Islamische-Gemeinde zu Moers-Meerbeck e. V.“ im März 2009 die Kocatepe Moschee fertiggestellt und eingeweiht. Das schlichte nach Mekka ausgerichtete Gebäude passt sich in die lokale Architektur ein, ist aber durch eine Kuppel und den 19 Meter hohen Minarett-Turm als islamisches Bauwerk deutlich erkennbar.

Derneğin kurulları ve kollukları tüzükte şöyle belirlenmiştir:
• Genel Kurul
• Yönetim Kurulu
• Kadınlar Kolu
• Veliler Kolu
• Gençlik Kolu
• Denetim Kurulu

Yönetim Kurulu Başkanımız: Ergin Orhan

Kadın Kolları Başkanımız: Nurcan Demir

Gençlik Kolları Başkanımız: Kerim Kayıkçı

Gençlik Kolları Başkanımız: Dilara Dibek

Veliler Birliği Başkanımız: Ömer Öremiş

Din Görevlilerimiz: Mehmet Ardıç

Din Görevlilerimiz: Aysel Aydın

Kamp-Lintfort vergi dairesinin kurumlar vergisi kanunu ekine göre, XXXX tarihli 119/5746/0036 vergi numarası, kurumlar vergisi kanununun § 5 para 1 no. 9 ve § 3 no. Ticaret Vergisi Kanunu’nun 6. maddesi ticaret vergisinden muaftır. Çünkü dernek, §§51 ff. AO anlamında münhasıran ve doğrudan hayır amaçlı ve kar amacı gütmeyen amaçlara hizmet etmektedir.